Alles over sport logo

voor gemeenten


Financiering via BNG

Gemeenten kunnen vanuit hun eigen tegoeden een verduurzamingsproject financieren, of ervoor kiezen om een lening af te sluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

BNG biedt ook een scan aan. Daarmee kunnen gemeenten snel inzage te krijgen in het energielabel en het huidige energieverbruik. Ook ontvangen ze een inschatting van de benodigde verduurzamingsinvestering.

Energy Service Company

Wanneer de investerings- of financieringslast niet gedragen kan of wil worden, kan een Energy Service Company (Esco) oprichten een optie zijn. De Esco doet in dit geval de investering en heeft zo ook baat bij een zo groot mogelijke energiebesparing.

Bij circulariteit gaat het niet alleen om mogelijk extra investeringen aan de voorkant: hier vallen in de toekomst sloopkosten weg en blijft er een restwaarde van de materialen en onderdelen over.

Maatschappelijk financieren

Voor initiatieven die kunnen rekenen op veel maatschappelijk draagvlak en die een zeker rendement kunnen bieden, is het ook mogelijk de financiering te organiseren middels crowdfunding.

Verder kunnen projecten gerealiseerd worden middels Maatschappelijk Financieren, een methode waarbij door garantstelling van de gemeente een laag rentepercentage uit de markt gehaald kan worden (hoger dan de gemeente zelf kan lenen bij BNG).

voor Verenigingen


Om een goede inschatting te kunnen maken van de benodigde en haalbare investeringen in verduurzaming, is het belangrijk om niet alleen te kijken naar het project zelf. De besparingen en winst behaal je met name in de exploitatie, een lagere energierekening en de maatschappelijke meerwaarde. Voor verenigingen zijn er meerdere financieringsmogelijkheden:

Crowdfunding

Voor initiatieven die kunnen rekenen op veel maatschappelijk draagvlak en die een zeker rendement kunnen bieden, is financiering middels crowdfunding een optie. Een mooi voorbeeld hiervan is rugbyvereniging RFC in Haarlem.

Stichting Waarborgfonds Sport

Verenigingen kunnen ook de financiering van hun projecten regelen door een lening af te sluiten via de Stichting Waarborgfonds Sport, als de gemeente voor de vereniging voor 50% garant wil staan.

Maatschappelijk financieren

Maatschappelijk Financieren is een andere financieringsoptie om lokaal sportaanbod en sportaccommodaties betaalbaar (en daarmee toegankelijk) te houden. Lees er meer over in onderstaand artikel.

 • De Sportlening: maakt duurzaam sporten mogelijk

  Heeft je sportvereniging plannen om te investeren in verduurzaming van de sportaccommodatie? De Sportlening van het BNG Duurzaamheidsfonds biedt uitkomst. Met de Sportlening kun je de investering snel  laten uitvoeren en direct genieten van het resultaat, zonder eerst te sparen of de reserves aan te spreken. Met een garantie van de Stichting Waarborgfonds Sport is het mogelijk om deze lening aan te bieden tegen een rentetarief van slechts 1,95%.

  De Sportlening is speciaal bedoeld voor sportverenigingen met duurzame ambities, bijvoorbeeld sporthallen, zwembaden, ijsbanen en alle clubhuizen bij voetbal-, hockey- en tennisverenigingen.

  Kenmerken van de Sportlening:

  Aan te vragen voor projecten tussen € 10.000 – 500.000

  • 1,95% rente (15 jaar vast)
  • Digitaal aanvragen
  • Geen afsluitkosten
  • Financiering tot 100% met borging SWS/gemeente

Over Subsidies


Bij de verduurzaming van sportaccommodaties zijn er meerdere subsidies waar je voor in aanmerking komt. Informeer bij je eigen gemeente naar de mogelijkheden. Een overzicht van de belangrijkste (landelijke) subsidies vind je hieronder. Voor een totaaloverzicht kun je terecht bij de Subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

BOSA

Bouw en onderhoud van sportaccommodaties voor  verenigingen. Hiermee worden de kosten voor onderhoud aan de sportaccommodatie tot 15% vergoed. Investeringen voor verduurzaming tot 30%.

SPUK

De specifieke uitkering stimulering sport voor gemeenten. Bedoeld voor investeringen in hardware (zoals bouw en onderhoud) en exploitatie (zoals beheer en gebruik).

Begeleidingstrajecten NOC*NSF

Sportverenigingen en sportaanbieders komen in aanmerking voor begeleidingstrajecten in hun verduurzamingsambities. Deze trajecten worden de komende tijd nog gesubsidieerd door VWS, voor verenigingen 100% en voor sportaanbieders 50%.

relevante producten


Hieronder vind je een overzicht van relevante producten van Kenniscentrum Sport en Bewegen.

 • Verduurzamen: a serious game

  In 2030 moet de CO₂-uitstoot van alle gebouwen gehalveerd zijn. Maar waar begin je? En wie heb je daarbij nodig? Ervaar het zelf!

 • Stappenplan voor verenigingen

  Voor iedereen die actief is voor een sportvereniging en zich wil inzetten voor de verduurzaming van de sportaccommodatie. Het stappenplan beschrijft de totale projectaanpak, met veel bruikbare tips.