Alles over sport logo

voor gemeenten


Financiering via BNG

Gemeenten kunnen vanuit hun eigen tegoeden een verduurzamingsproject financieren, of ervoor kiezen om een lening af te sluiten bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

BNG biedt ook een Duurzaamheidsfonds aan. Dit fonds biedt specifieke sportleningen aan voor verduurzaming van sportaccomodaties.

Energy Service Company

Wanneer de investerings- of financieringslast niet gedragen kan of wil worden, kan een Energy Service Company (Esco) oprichten een optie zijn. De Esco doet in dit geval de investering en heeft zo ook baat bij een zo groot mogelijke energiebesparing.

Bij circulariteit gaat het niet alleen om mogelijk extra investeringen aan de voorkant: hier vallen in de toekomst sloopkosten weg en blijft er een restwaarde van de materialen en onderdelen over.

Maatschappelijk financieren

Voor initiatieven die kunnen rekenen op veel maatschappelijk draagvlak en die een zeker rendement kunnen bieden, is het ook mogelijk de financiering te organiseren middels crowdfunding.

Verder kunnen projecten gerealiseerd worden middels Maatschappelijk Financieren, een methode waarbij door garantstelling van de gemeente een laag rentepercentage uit de markt gehaald kan worden (hoger dan de gemeente zelf kan lenen bij BNG).

voor Verenigingen


Om een goede inschatting te kunnen maken van de benodigde en haalbare investeringen in verduurzaming, is het belangrijk om niet alleen te kijken naar het project zelf. De besparingen en winst behaal je met name in de exploitatie, een lagere energierekening en de maatschappelijke meerwaarde. Voor verenigingen zijn er meerdere financieringsmogelijkheden:

Zelf financieren

Voor initiatieven die kunnen rekenen op veel maatschappelijk draagvlak en die een zeker rendement kunnen bieden, is het organiseren van geldinzamelingsacties een optie. Denk hierbij aan loterijen, rommelmarkten, sponsorlopen of bingoavonden. Vele kleine bijdragen zorgen samen voor een groot bedrag!

Tip: Organiseer liever enkele acties groot en goed dan vele kleine acties.

Bancair financieren

Meerdere banken bieden gunstige rentetarieven voor verenigingen, zoals bijvoorbeeld het BNG Duurzaamheidsfonds. De voorwaarden per bank kunnen verschillen. Check altijd de aflossingsopties en de mogelijkheden om tussentijds wijzigingen aan te brengen.

Vraag vooraf via de Stichting Waarborgfonds Sport een borgstelling aan.

Hulp bij financieren

Om de financiering van je verduurzamingsmaatregelen rond te krijgen en niet volledig afhankelijk te zijn van de beschikbaarheid van subsidies, is het mogelijk om ondersteuning te krijgen bij het zoeken naar alternatieve vormen. De methode Maatschappelijk Financieren® is zo’n alternatieve financieringsmethode voor de sport.

Lees er meer over in onderstaand artikel. 

Over Subsidies


Bij de verduurzaming van sportaccommodaties zijn er meerdere subsidies waar je voor in aanmerking komt. Informeer bij je eigen gemeente naar de mogelijkheden. Wil je weten welke landelijke subsidies voor jouw sportaccommodatie van toepassing zijn? Ga naar de Subsidiewijzer

Een overzicht van de belangrijkste (landelijke) subsidies vind je hieronder. Voor een totaaloverzicht kun je terecht bij de Subsidiedatabase van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Informeer ook bij je eigen gemeente naar de mogelijkheden.

BOSA

Bouw en onderhoud van sportaccommodaties voor  verenigingen. Hiermee worden de kosten voor onderhoud aan de sportaccommodatie tot 15% vergoed. Investeringen voor verduurzaming tot 30%.

SPUK

De specifieke uitkering stimulering sport voor gemeenten. Bedoeld voor investeringen in hardware (zoals bouw en onderhoud) en exploitatie (zoals beheer en gebruik).

Begeleidingstrajecten NOC*NSF

Sportverenigingen en sportaanbieders komen in aanmerking voor begeleidingstrajecten in hun verduurzamingsambities. Deze trajecten worden de komende tijd nog gesubsidieerd door VWS, voor verenigingen 100% en voor sportaanbieders 50%.

relevante producten


Hieronder vind je een overzicht van relevante producten van Kenniscentrum Sport en Bewegen.

  • Subsidiewijzer Verduurzamen Sportaccommodaties

    Welke subsidies zijn van toepassing op jouw accommodatie? De subsidiewijzer geeft inzicht in de landelijke subsidies op het gebied van duurzaamheid.

  • Rekentool Erkende Maatregelen

    Ben jij eigenaar van een sportaccommodatie? Deze rekentool geeft je eenvoudig inzicht geeft in de verschillende mogelijkheden, kosten en opbrengsten van verduurzamen.

  • Stappenplan voor verenigingen

    Voor iedereen die actief is voor een sportvereniging en zich wil inzetten voor de verduurzaming van de sportaccommodatie. Het stappenplan beschrijft de totale projectaanpak, met veel bruikbare tips.