Alles over sport logo

Amsterdam en Haarlem zetten met Scale Up in op toekomstbestendige kunstgrasvelden

Met een uniek aanbestedingstraject vragen de gemeenten Amsterdam en Haarlem marktpartijen om een zo duurzaam mogelijk kunstgrasveld te ontwikkelen. Met meer dan 200 sportvelden in Amsterdam en Haarlem kan dit project veel impact hebben op het verduurzamen van beide steden.

Voor- en nadelen kunstgrasvelden

Natuurgrasvelden worden in Nederland steeds vaker vervangen door kunstgrasvelden. Kunstgrasvelden kunnen namelijk intensiever en het hele jaar gebruikt worden. Ter vergelijking: een natuurgrasveld kan 300 tot maximaal 600 uur per jaar worden bespeeld; een kunstgrasveld maar liefst 1.500 tot 2.000 uur per jaar. Dit scheelt dus heel veel ruimte. 

Maar er zijn ook verschillende nadelen. Zo kunnen er door slijtage van het kunstgras microplastics in het milieu terecht komen. Ookt zijn de velden ook moeilijk te recyclen. Verder wordt kunstgras in de zomer erg warm en nemen de velden weinig water op. De gemeenten Amsterdam en Haarlem willen daar samen met de markt verandering in brengen.

Gezocht: innovatieve oplossingen

Met het aanbestedingstraject Scale up Toekomstbestendige kunstgrasvelden’ dagen de twee gemeenten marktpartijen uit om duurzame en toekomstbestendige kunstgrasvelden te ontwikkelen die intensief kunnen worden gebruikt én die tegelijkertijd een zo klein mogelijke impact hebben op het klimaat en het milieu. Bedrijven wordt gevraagd om te komen met innovatieve oplossingen voor een aantal belangrijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie: duurzame kunstgrasvelden van circulaire materialen, een verbeterde waterhuishouding, een betere aanpak van hittestress. 

Ontwikkel- en inkooptraject 

Amsterdam en Haarlem werken met een innovatief ontwikkel- en inkooptraject waarbij beide gemeenten hun inkoopvolumes bundelen en ondernemers uitdagen om in de vorm van ketenconsortia met innovatieve systeemoplossingen te komen die op grote schaal kunnen worden toegepast. De oplossingen moeten voldoen aan de eisen van de sportbonden en de gemeentelijke gunningscriteria op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, energieopwekking, klimaatadaptatie en uiteraard efficiency. 

Doe mee met de aanbesteding

De inschrijving voor de aanbesteding loopt nog tot 1 mei 2024. Iedere ondernemer met een product of dienst die kan worden toegepast op of onder sportvelden van kunstgras, kan zich dus nog aanmelden. De aanbesteding is bijvoorbeeld interessant voor scale-ups en (advies)bedrijven die werken aan slimme bouwprocessen, schone vervoers- of verwerkingsmethode; circulaire materialen; het opwekken van energie; klimaatadaptatie.

Samen maken we impact

De gemeenten Amsterdam en Haarlem werken gezamenlijk aan dit project om de oplossingen ook op grote schaal toe te kunnen passen. Vandaar de benaming: Scale Up Toekomstbestendige kunstgrasvelden. Met meer dan 200 sportvelden in Amsterdam en Haarlem kan dit project veel impact hebben op het verduurzamen van beide steden. Vervolgens kunnen andere gemeenten ook op weg worden geholpen met toekomstige aanbestedingen.

Ambities

Amsterdam en Haarlem zijn op zoek naar oplossingen die bijdragen aan meerdere ambities, bekijk ze hier. De gewenste innovatieve oplossing is een totaaloplossing die één of meerdere innovaties combineert. De oplossingen zijn haalbaar, betaalbaar en schaalbaar.

Meer informatie over het aanbestedingstraject ‘Scale up Toekomstbestendige kunstgrasvelden’ is te vinden op de website van Innovatiepartners.

LIFE subsidie

Voor dit project hebben de gemeenten een Europese subsidie ontvangen vanuit het LIFE-programma. De LIFE-subsidie zorgt ervoor dat dit aanbestedingstraject verder ontwikkeld, onderzocht en verspreid kan worden.


Vitale sportsector
Sportaanbieders
Hockey, Korfbal, Voetbal
public, professional
praktijkvoorbeeld
accommodatiebeleid, duurzaamheid, trends en innovatie