Alles over sport logo

betrokken Partijen


Binnen het Kennis- en innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed werken TNO, Stimular/MPZ, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Ruimte-OK, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en RVO samen. Het platform is mede mogelijk geworden door inspanningen van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is actief tot 2030.