Alles over sport logo

Een duurzame omgeving rondom je sportaccommodatie

Door de veranderende weersomstandigheden krijgen sportparken te maken met wateroverlast, watertekort en hittestress. Om de effecten van de klimaatverandering op te vangen, zijn er toekomstbestendige oplossingen nodig. Ook rondom jouw sportaccommodatie. Het vergroenen van je omgeving heeft verschillende voordelen: van waterberging tot het reduceren van je energieverbruik. Hoe kun je biodiversiteit stimuleren op jouw sportpark? En hoe zorg je voor een klimaatadaptieve accommodatie? Dat lees je in dit artikel. 

Biodiversiteit: ontdek wat groen kan doen

Biodiversiteit is de term voor alle planten, dieren en micro-organismen. Deze leven naast en met elkaar en hebben elkaar nodig voor een natuurlijk evenwicht. Samen vormen ze een ecosysteem en zorgen ze voor schone lucht, fris water en een goede kwaliteit van de bodem. Hierin kunnen natuur en sport veel voor elkaar betekenen. Groene sportvelden zijn namelijk goed voor de mens, het klimaat en de biodiversiteit. 

Binnen een sportpark kun je van alles doen om de biodiversiteit een handje te helpen. Van het aanplanten van bomen, struiken en bloemstroken tot het plaatsen van vogelkasten. Ook heeft het duurzame voordelen: van waterberging tot het reduceren van energieverbruik. Wil jij graag aan de slag met biodiversiteit op jouw sportpark? Gebruik onderstaande instrumenten voor inspiratie en praktische tips. 

Voor gemeenten, terreinmeesters en sportveldbeheerders

In de greenpaper Groene oplossingen voor gezonde, natuurinclusieve sportaccommodaties maak je kennis met verschillende, groene mogelijkheden voor sportaccommodaties. Je leest welke meerwaarde groene sportaccommodaties hebben op de mens, de natuur, het klimaat en de economie. En je krijgt praktische tips voor het vergroenen van sportparken. 

Voor sportverenigingen en ondernemers

In het inspiratiedocument Natuurinclusief sporten en bewegen lees je hoe we natuur en sport naar elkaar toe kunnen laten groeien. Naast voorbeelden uit de sport, het bedrijfsleven en de woonomgeving staan er praktische tips in. Zodat jij direct aan de slag kunt met het vergroenen van jouw sportclub. 

5 tips om snel te vergroenen

Je sportpark vergroenen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Deze maatregelen kun je zelf uitvoeren, met behulp van je leden:

  1. Plant extra bomen en struiken
  2. Vergroen je omheiningen
  3. Haal wat tegels eruit en plaats er groen voor terug
  4. Plaats een groendak, eventueel met zonnepanelen
  5. Help dieren zoals vogels en insecten door bijvoorbeeld bijenhotels, vleermuiskasten en nestkasten te plaatsen 

Klimaatadaptatie: maak je klaar voor de toekomst

We krijgen te maken met extremere weersomstandigheden: hetere zomers, langere perioden van droogte en zwaardere regenbuien. De klimaatverandering treft daarmee ook de sportsector. Denk aan verdorde of ondergelopen sportvelden en hittegolven die sporten in de buitenlucht ondoenlijk maken. Door je sportaccommodatie en -omgeving tijdig en effectief aan te passen aan het veranderende klimaat, houden we de sport bereikbaar. Met een klimaatbestendig sportpark ben je voorbereid op de toekomst. Een klimaatbestendig sportpark houdt rekening met wateroverlast, watertekort en hittestress. 

Wateroverlast of watertekort

Sportvelden kunnen onderlopen door hevige neerslag. Een goede afwatering is daarom essentieel. Maar, het water zo snel mogelijk afvoeren, is niet altijd de beste oplossing. Dat water heb je namelijk hard nodig in droge perioden. Je kunt water bijvoorbeeld (tijdelijk) onder sportvelden opslaan, zodat je dit later kunt gebruiken voor de beregening van je veld. Eredivisieclub Sparta Rotterdam besproeit hun eigen velden met opgevangen water uit de omliggende wijk door middel van Urban Waterbuffer Spangen.

Hittestress

In tijden van extreme hitte kan groen een oplossing bieden. Denk aan schaduwgevende bomen of gevelbeplanting, die je sportaccommodatie koel houden. Groen helpt ook bij het vasthouden van water. Ook dit heeft een verkoelend effect. 

Duurzaamheidsatlas: voorbeelden uit de praktijk

Er zijn diverse sportaccommodaties in Nederland die regenwater opvangen, gebruik maken van een waterbuffer of een groendak. Bekijk deze voorbeelden in de Duurzaamheidsatlas


Dit artikel is ook getoond op Allesoversport.nl
Vitale sportsector
Sportaanbieders
public, professional
overzichtsartikel
accommodatiebeleid, duurzaamheid, trends en innovatie