Alles over sport logo

Warmtepompen en zonnecollectoren maken zwembad de Swaneburg CO2-neutraal

Of en wanneer de gasprijzen weer dalen, dat weet niemand. De urgentie om kritisch naar je eigen energieverbruik te kijken, is daarom hoog. Sportaccommodaties verbruiken gemiddeld veel energie, daardoor valt juist hier winst te behalen. Zwem- en sportcomplex de Swaneburg in Coevorden trof belangrijke verduurzamingsmaatregelen. Vier warmtepompen en zonnecollectoren op het dak maken de accommodatie het eerste Drentse binnenbad dat CO2-neutraal is.

Het gasloos maken van je zwembad, dat doe je volgens bestuurslid Anton Beekman niet zomaar: “Het belangrijkste is dat je eerst goed de energiestromen in beeld brengt. Waar gebruik je wat voor energie en hoe kun je daarop besparen?” De Swaneburg heeft de afgelopen jaren verschillende maatregelen getroffen, zoals betere isolatie en minder waterverbruik en het plaatsen van 400 PVT-panelen, zonnepanelen die zowel elektriciteit als warmte opwekken.

Bestuurslid Anton Beekman vertelt over de stappen om de Swaneburg gasloos te maken.

Toen na een haalbaarheidsstudie in 2020 bleek dat het mogelijk was om geheel van het gas af te gaan, zijn de plannen gemaakt. Het bestuur koos voor een viertal warmtepompen in combinatie met een warmte- en koudeopslag (wko) om de baden en ruimtes te verwarmen. Daarvoor zijn twee putten van 70 meter diep geslagen, een zogenoemde open bron. Het ‘teveel’ aan warmte dat de warmtecollectoren opvangen in de zomer wordt opgeslagen in de bodem. In de winter wordt de opgeslagen warmte gebruikt om het zwembad te verwarmen. Hierdoor kan de warmtepomp efficiënt blijven werken en wordt een piek in elektriciteitsgebruik, en daarmee -kosten, voorkomen. De elektriciteit die deze pompen gebruiken, wordt grotendeels opgewekt door de eerder geplaatste zonnepanelen. 

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met de Swaneburg via projectleider@deswaneburg.nl

Samen sterk

Voor de financiering van dit project heeft de Swaneburg de samenwerking gezocht met de provincie en de gemeente. Het project om het complex gasloos te maken heeft €500.000 exclusief btw gekost, waar de gemeente €150.000 en de provincie €140.000 aan hebben bijgedragen. Ook de BOSA (subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties), die 30% van de kosten inclusief btw bedraagt, was belangrijk voor de realisatie van dit project.

Welke subsidies kun jij aanvragen?

Als je gaat investeren in verduurzaming van een sportaccommodatie, kun je gebruikmaken van verschillende subsidies. Zo zijn er subsidies beschikbaar voor ledverlichting, zonnepanelen, isolatie en warmtepompen. De subsidiewijzer van Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft inzicht in de landelijke subsidies op het gebied van duurzaamheid.

Waarom verduurzamen?

Als gasloos zwembad loopt de Swaneburg voor op de klimaatdoelstellingen. Maar dat is niet de enige reden om te verduurzamen. Beekman: “Wij als bestuur zijn allemaal op leeftijd, onze gemiddelde leeftijd is 77 jaar. Voor ons hoeft het eigenlijk niet meer, maar we hebben allemaal kleinkinderen. We hopen dat we voor die kleinkinderen een leefbare wereld achterlaten.”

Jouw vereniging verduurzamen?

Wil jij jouw sportclub verduurzamen, maar weet je niet waar te beginnen? Het Stappenplan Verduurzaming Sportverenigingen begeleidt je door het proces binnen de sportvereniging: vanaf de eerste initiatieffase tot en met de realisatie.


Vitale sportsector
Sportaanbieders
Zwemsport
public, professional
praktijkvoorbeeld
duurzaamheid, financiering en subsidies, sportbestuur, trends en innovatie