Alles over sport logo

Waarom milieuvriendelijk?


 • People

  Zorgdragen voor een veilige sportomgeving voor onze sporters.

 • Planet

  Zorgdragen voor een sportomgeving die geen negatieve invloed heeft op mens en milieu.

 • Profit & Prosperity

  Zorgdragen voor een optimale speelkwaliteit en voor een sportveilig terrein.

nationaal Sportakkoord


Milieuvriendelijk beheer is onderdeel van het thema verduurzaming van sportaccommodaties zoals vastgesteld in het Nationale Sportakkoord. De landelijk geldende afspraken over milieuvriendelijk onderhoud en beheer zijn op hoofdlijn vastgelegd in het deelakkoord Duurzame Sportinfrastructuur. De afspraken worden verder concreet uitgewerkt in de Werkgroep Milieuvriendelijk Beheer waarin ministeries, gemeenten, de onderhoudsbranche en de sport samenwerken.

De eerste uitdaging voor milieuvriendelijk onderhoud en beheer van onze sportterreinen bestaat uit schoon werken zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zullen thema’s als goed gebruik van infills aan de orde komen. 

Ook zijn de doelstellingen voor milieuvriendelijk veldbeheer opgenomen in de Routekaart Verduurzaming Sport.

type veldbeheer


 • Natuurgrasvelden

  Op deze pagina vind je belangrijke informatie over milieuvriendelijk veldbeheer voor sportvelden met natuurgras.

 • Kunstmatige ondergronden

  Op deze pagina vind je belangrijke informatie over milieuvriendelijk veldbeheer voor kunstmatige ondergronden.

DE WERKGROEP


Heb je een vraag? Neem dan contact op met één van onderstaande specialisten. Sportverenigingen kunnen ook een mail sturen naar sportsupport@nocnsf.nl

 • Michael Poot

  Specialist Verduurzamen
  Kenniscentrum Sport en Bewegen

 • Geert Cuperus

  Voorzitter
  Werkgroep Milieuvriendelijk Beheer