Alles over sport logo

Er worden steeds minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt

Steeds meer gemeenten beheren grassportvelden zonder gewasbeschermingsmiddelen. In 2021 gebruikt ruim drie kwart van de gemeenten geen gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden. In 2020 was dit nog ongeveer de helft. Van de gemeenten die deze middelen nog wel gebruiken, wil bijna 90 procent dit gebruik terugdringen. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Gemeenten willen nog steeds graag ondersteuning

Net als in 2020 heeft drie kwart van de gemeenten behoefte aan ondersteuning bij het milieuvriendelijk beheer van grassportvelden. Ze willen voornamelijk graag:

  • meer algemene informatie over milieuvriendelijk beheer
  • uitwisseling van goede voorbeelden in de regio
  • kennisdeling
  • een stappenplan voor milieuvriendelijk werken

Gemeenten nemen maatregelen

Nederlandse gemeenten treffen diverse maatregelen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen:

  • 60 procent van de gemeenten die het beheer uitbesteden verzoekt externe uitvoeringspartijen om geen gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken; in 2020 was dit nog 46 procent.
  • Een derde van de gemeenten die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer handelt volledig volgens de aanpak van Integrated Pest Management (IPM). De overige 66 procent past het merendeel van de IPM-maatregelen toe.
  • Net als in 2020 houdt één op de vijf gemeenten die zelf verantwoordelijk zijn voor het beheer een gewasbeschermingsmonitor bij.

Onderzoek op basis van vragenlijst onder gemeenten

Voor dit onderzoek is, net als bij de eerdere 0-meting, een online vragenlijst uitgezet bij alle gemeenten in Nederland, gericht aan de beheerders van gemeentelijke grassportvelden. De vragenlijst is ingevuld door 116 verantwoordelijken voor dit beheer bij gemeenten.

Het Mulier Instituut heeft deze 1-meting milieuvriendelijk beheer uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de werkgroep milieuvriendelijk beheer van sportvelden.

Lees de volledige bevindingen in de ‘Monitor milieuvriendelijk beheer van grassportvelden 2021’.

Neem voor meer informatie contact op met Merle Schots.


nieuwsbericht