Alles over sport logo

Resultaatgestuurd aanbesteden in plaats van productgestuurd aanbesteden

In Sporthallen Zuid in Amsterdam kwamen gemeenten, NOC*NSF, het Mulier Instituut en marktpartijen samen om nieuwe concepten, strategieën en productideeën te genereren over verduurzaming van sporten in de openbare ruimte.  Een besproken strategie is om bij aanbesteden te sturen op eindresultaat in plaats van op het product. Daarnaast werden enkele andere ideeën besproken zoals de natuurinclusieve openbare ruimte en de werking van de vraag van de overheid.

Een openbare ruimte met circulaire materialen

Gemeente Amsterdam, Haarlem, Rotterdam en Arnhem hebben uitgesproken bij de ontwikkeling van beweegvriendelijke openbare ruimten het gebruik van circulaire materialen en natuurinclusiviteit hoog op de agenda te zetten. 

Om deze ambities te voeden met ideeën en mogelijke oplossingen zijn zij naar aanleiding van presentaties van Yalp, RSI, Proludic, NOC*NSF en het Mulier Instituut met elkaar in gesprek gegaan om te komen tot concrete next steps.

Een concreet handvat bij het inkopen van circulaire materialen is het sturen op het eindresultaat in je uitvraag en niet op een product. Bijvoorbeeld: je vraagt vier jaar beweegstimulering voor een bepaalde plek uit en niet een wipkip. Je aanbod kan dan veel breder en meer variabel zijn, namelijk materialen die meegaan met de ontwikkeling van de leeftijd van bewoners. PaaS (Product as a Service) wordt dan ook eerder een passende mogelijkheid.

PaaS Product as a Service is het aanbieden van een product in de vorm van een service. Denk aan de service, verlichting van je sportvelden voor tien jaar, in plaats van de aanschaf van lichtmasten. Daarbij blijft de verantwoordelijkheid voor het product bij de leverancier/ producent. Je vraagt geen product uit, maar een behoefte. Deze vorm past heel goed binnen een circulair business model. 

Om deze verduurzamingsbehoefte binnen de openbare ruimte concreet te maken start gemeente Amsterdam op korte termijn met een pilot welke gaat dienen als voorbeeldcasus. Hier gaat een blue print uitkomen met een model voor business case, organisatie en techniek.

Een natuurinclusieve openbare ruimte
Met een presentatie van Koen Beelen van NOC*NSF over de ontwikkeling van vijf “living labs” over natuurinclusieve sportinfrastructuur is ook het gesprek geopend over hoe je de balans kan vinden tussen aandacht voor het bevorderen van natuur en biodiversiteit en het versterken van het welzijn en het sportplezier van de gebruiker.

De markt heeft de vraag van de overheid nodig
Met de presentaties en gesprekken van de marktpartijen en gemeenten geven de marktpartijen aan, de vraag vanuit de overheid nodig hebben om verder te gaan in de ontwikkeling van circulaire en natuurinclusieve producten. Dit betreft zowel landelijk als lokaal. Om deze ontwikkeling te versnellen is het nodig dat aan beide kanten de focus op circulair en natuurinclusief ligt.

Vanuit Amsterdam kwam het signaal dat ze een pilot willen organiseren om met de markt te ontdekken hoe op een andere manier eigenaarschap, verantwoordelijkheid, product as a service, een resultaat- i.p.v. productaanvraag ingevuld kan worden. Daarnaast willen we ook in deze pilot leren wat er werkt en waarom het werkt. Vanuit deze pilot kunnen we ervoor kiezen om deze insteek ook met andere gemeenten in het land te delen. 

Innovatieplatform Duurzame Sportsector
Circulaire kunstgrasvelden, multifunctionele open sportaccommodaties of een sportpark als energiehub. Om de sportsector sneller te verduurzamen, zijn er slimme oplossingen nodig. Daarom werken we in het Innovatieplatform Duurzame Sportsector samen met gemeenten, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen aan innovaties. In negen teams wordt gewerkt aan kennisontwikkeling en -uitwisseling. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector is een initiatief van Kenniscentrum Sport & BewegenSportinnovator en Vereniging Sport en Gemeenten.

Lees hier alles over het Innovatieplatform Duurzame Sportsector.

Wil je meer informatie over het Innovatieplatform Duurzame Sportsector, dan kun je contact opnemen met Richard Migchielsen van Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

T 06-20995262 E richard.migchielsen@kenniscentrumsportenbewegen.nl


nieuwsbericht