Alles over sport logo
 • Waar staan we nu?

  Met de afspraken die zijn gemaakt in de routekaart is ook afgesproken om na twee jaar een herijking te doen. In de Herijking Routekaart Verduurzaming Sport 2022 wordt de periode van 2019-2021 geëvalueerd. Wat is er sinds 2019 gebeurd? Hoe staat het ervoor met onze ambities? En hoe gaan we verder?

 • Ondertekenaars Routekaart Verduurzaming Sport 2020

  • Annelies Pleyte (Directeur Sport VWS)
  • Anneke van Zanen-Nieberg (Voorzitter NOC*NSF)
  • Lucas Bolsius (Voorzitter VSG)
  • Karin Bijsterveld (Voorzitter Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS)
  • Jan Markink (Gedeputeerde Provincie Gelderland)
  • Zita Pels (Gedeputeerde Provincie Noord-Holland)
  • Joost van den Akker (Gedeputeerde Provincie Limburg)
  • Fleur Gräper – Van Koolwijk (Gedeputeerde Provincie Groningen)
  • Roy de Witte (Gedeputeerde Provincie Overijssel)
 • Aanmelden

  Alleen samen kunnen wij de doelstellingen halen. Daarom staan wij open voor partijen die zich willen aansluiten bij de gemaakte afspraken in de Routekaart Verduurzaming Sport. Hiervoor worden jaarlijks nieuwe momenten voor ondertekening georganiseerd, waarover wij je op deze pagina en via social media informeren.

  Heb je andere vragen of suggesties met betrekking tot de Routekaart? Neem dan contact met ons op.

ondertekenaars Deelakkoorden


Naast de Routekaart zijn er ook nog 3 deelakkoorden getekend voor de thema’s CO2-reductie, Circulariteit en Milieuvriendelijk Veldbeheer. Aan elk thema is ook een werkgroep gekoppeld die de sportsector ondersteunt in het realiseren van de doelstellingen.

CO2-reductie

 • Ulco Vermeulen (CEO missie H2)
 • Ferdi Licher (Directeur Bouwen en Energie Ministerie BZK)
 • Patrick Rijnbeek (Directeur NL Actief)
 • Dick Zeegers (Directeur Stichting Waarborgfonds Sport)
 • Frank van der Vloed (Topteam Sport)
 • Tom Haagmans (CGA Vaessen BV)
 • Marcel van den Berg (Commercieel manager Sport & Recreatie Hellebrekers)
 • Theo Fledderus (Algemeen directeur KNHS)
 • Mark van Berkum (KNVB)
 • Bert van Oostveen (Directeur Kenniscentrum Sport & Bewegen)
 • Edward van der Geest (Voorzitter BSNC)
 • Pieter Opperman (Senior manager Public Finance BNG Bank)
 • Mario Hegger (Wethouder Gemeente Purmerend)

Milieuvriendelijk veldbeheer (mvb)

 • Jeroen Stevens (Directeur Nederlandse Golf Federatie)
 • Egbert Roozen (Directeur VHG)
 • Nico Willemsen (Beleidsmedewerker en secretaris Grondverzet & Cultuurtechniek Cumela)
 • Robert Scholman (Natugram)
 • Libbe de Vries (Wethouder gemeente Opsterland)
 • Gert Jan Schotanus (Wethouder gemeente Alphen aan de Rijn)

Circulariteit

 • Marcel Bouwmeester (gemeente Utrecht/Vereniging Sport en Gemeenten)
 • Erik Gerritsen (directeur Koninklijke Nederlandse Hockey Bond)
 • Michael Vogel (Group Director Ten Cate)
 • Martin Oldeweghuis (Topteam Sport)
 • Harry Vedder (Senior Adviseur M3V)
 • Edward van der Geest (Voorzitter BSNC)
 • Danielle Strating (International Business Manager Rabobank)
 • Stefan Hofman (Commercieel directeur Lankhorst Engineer Products)
 • Jan van Dellen (Wethouder Gemeente Arnhem)