Alles over sport logo

SDDL wint titel Sportaccommodatie van het jaar 2022

Sportclub SDDL uit het Brabantse Demen is verkozen tot meest duurzame Sportaccommodatie van het jaar 2022. De vereniging die korfbal en voetbal aanbiedt ontving de prijs woensdagavond bij voetbalvereniging FC Burgum, de winnaar van vorig jaar. Naast SDDL waren ook EGS’20 uit Escharen en KV Tempo uit Alphen aan den Rijn genomineerd, die respectievelijk de tweede en derde prijs in ontvangst namen.

OVER DE VERKIEZING


De award ‘Sportaccommodatie van het Jaar’ is jaar voor de derde keer uitgereikt. Dit is een samenwerking tussen NOC*NSF en Kenniscentrum Sport & Bewegen. Daarnaast zijn het Mulier Instituut en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vertegenwoordigd in de jury. Iedere sporter is gebaat bij een krachtige sportaccommodatie. Hierin speelt duurzaamheid een sleutelrol. Een duurzame sportaccommodatie is immers toekomstbestendig, is effectief en efficiënt ingericht en creëert optimale sportomstandigheden voor iedereen.

Organisatie

Sportaccommodatie van het jaar is een initiatief van NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut en RVO.

Deze award is bedoeld om sportverenigingen te inspireren tot het verduurzamen van hun accommodatie. Dit met als doel om de branche verder te verduurzamen en toekomstbestendig te maken.

Proces

Je kunt je inschrijven vanaf 10 november 2021 t/m 1 maart 2022. De winnaars zijn inmiddels bekend gemaakt.

Behoor jij tot één van de drie genomineerden? Dan wordt er in aanloop naar de prijsuitreiking een video gemaakt op jouw club. Op 11 mei 2022 bij FC Burgum (winnaar 2021) zullen de genomineerden een presentatie geven aan de jury, waarna de 1e, 2e en 3e prijs uitgereikt wordt. 

De winnaars ontvangen een waardecheque €2.000 (1e prijs), €1.000 (2e prijs) en €750 (3e prijs) om te besteden aan de sportaccommodatie.

Spelregels

 • Alleen sportaccommodaties waar de verduurzaming al gerealiseerd is of zich in de realisatiefase bevindt, komen in aanmerking. 
 • Alleen verenigingen die lid zijn van een sportbond aangesloten bij NOC*NSF kunnen de sportaccommodatie van hun keuze nomineren.
 • De volgende type sportaccommodaties kunnen genomineerd worden:
  • Een sportaccommodatie in eigendom van een sportvereniging.
  • Een gemeentelijke sportaccommodatie waar verenigingen gebruik van maken.
  • Een openbare sportlocatie (stadspark, bos, strand, …), waar een sportvereniging gebruik van maakt.

drie genomineerden


Deze clubs maken kans op de titel Sportaccommodatie van het jaar

Sportvereniging SDDL uit Demen, korfbalvereniging Tempo uit Alphen aan den Rijn en voetbalvereniging EGS’20 uit Velp waren de drie kanshebbers voor de titel Sportaccommodatie van het jaar 2022.

In de beoordeling heeft de jury niet alleen gekeken naar de maatregelen die getroffen zijn rondom energiebesparing. Ook keken ze naar hergebruik van materialen, afvalbeheer, milieuvriendelijk veldbeheer, multifunctionaliteit in het gebruik van de accommodatie en de cohesie met de wijk. Naast het grote aantal 58 inzendingen is het niveau van de aanmeldingen dit jaar ongekend hoog. Er kwamen aanmeldingen binnen vanuit veel verschillende sporten. Het bewijs dat de sportwereld zich steeds bewuster wordt van hun aandeel in een duurzame toekomst! 

De sportaccommodatie van sportclub SDDL uit Demen is één grote CO2-opslag. Ze hebben bij de bouw gebruik gemaakt van circulaire materialen, in zowel bouw als inrichting. De accommodatie is multifunctioneel inzetbaar. Van een drumband tot jeugdwerk, de accommodatie wordt door veel verschillende doeleinden gebruikt. En een mooie plus: de club heeft een eigen groentetuin. 
Bij voetbalvereniging EGS’20 is verduurzaming geïnitieerd vanuit de club, wat volgens de jury erg waardevol is. Ze hebben gekozen voor een compacte bouw (per definitie minder energiegebruik) en fuseerden van drie locaties naar één. Ook wordt hier breed gebruik gemaakt van de accommodatie (sport, BSO, AZC) en is de club bewust bezig met gezonde voeding. 
Korfbalvereniging Tempo bouwde geen nieuwe accommodatie, maar koos voor herontwikkeling voor de huidige locatie. Uitgangspunt was daarbij een zo duurzaam mogelijke renovatie. De communicatie rondom dit project naar de leden was helder en de samenwerking met de gemeente intensief. Verder gaan ze bewust met afval om, een belangrijk punt om niet te vergeten in je verduurzamingsproces. 

criteria


Een vakjury zal alle inzendingen beoordelen op deze criteria:

Energiebesparing, -opwek en -levering

 • Welke maatregelen zijn er genomen om energie te besparen?

Hergebruik van materialen en afvalbeheer

 • Welke maatregelen zijn er genomen om afval te verminderen of te scheiden?
 • Is er bij de verduurzaming van je accommodatie gebruik gemaakt van herbruikbare materialen?

Veldbeheer en gewasbescherming

 • Welke duurzame maatregelen zijn er genomen voor het gebruik, onderhoud en beheer van je sportterrein?

Multifunctionaliteit: gebruik accommodatie, cohesie met de wijk

 • Wordt er maximaal gebruik gemaakt van je sportaccommodatie? Maakt bijvoorbeeld een buitenschoolse opvang, een scouting vereniging of een fysiotherapie praktijk gebruik van de accommodatie?
 • Hoe wordt de omgeving hierin betrokken?

Communicatie

 • Hoe zijn de leden en geïnformeerd en betrokken? Is de verduurzaming goed zichtbaar op de club, bijvoorbeeld door een display met het energieverbruik in de kantine?
 • Hoe hebben jullie de gemeente geïnformeerd en op welke gebieden hebben jullie samengewerkt?

onze vakjury


Bert van Oostveen, directeur Kenniscentrum Sport & Bewegen

Bert van Oostveen is directeur-bestuurder van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Daarvoor heeft hij 22 jaar bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) gewerkt in diverse management functies: van manager competitiezaken en projectleider bij EK’s en WK’s tot uiteindelijk bestuursvoorzitter en directeur betaald voetbal.

In 2015 is hij benoemd tot toernooidirecteur voor het EK Voetbal Vrouwen (2017) en hij was secretaris-generaal van de KNVB sinds 2012. Voordat hij bij de KNVB in dienst trad werkte hij voor de CDU in Duitsland en KLM Personeelsvereniging.

Remco Hoekman, directeur Mulier Instituut

Remco Hoekman is onder andere columnist van het vakblad SportAccom, lid van de beoordelingscommissie voor de verkiezing ‘Sportgemeente van het jaar’ en ‘Beste beleidsinitiatief sport’, en verbonden aan de Radboud Universiteit voor onderzoek en onderwijs op het thema sportbeleid en sportsociologie.

Internationaal geniet Remco bekendheid als oprichter en expert lid van diverse internationale onderzoeksnetwerken, is hij president van de European Association for Sociology of Sport (EASS), redacteur van het wetenschappelijke tijdschrift European Journal for Sport and Society (EJSS), en was hij onder andere redacteur van het boek ‘Sport Clubs in Europe’. Remco is gepromoveerd op de relatie tussen sportbeleid, sportaccommodaties en sportdeelname.

Irene Eijs, bestuurslid NOC*NSF

Irene is goed bekend met de sport in al haar facetten. Behalve NOC*NSF bestuurslid is ze ook voormalig topsporter, was ze van 2001-2008 vicevoorzitter van de KNRB en in de jaren daarna ook medeorganisator van het Wereldkampioenschap roeien 2014 in Amsterdam. 

Haar interesse voor duurzame inrichting stamt uit de tijd dat ze als masterstudente milieubiologie als een van haar specialisaties koos. Ze is ook gepromoveerd in de biologie. Sinds 2010 is Irene actief als BI director en consultant op het grensvlak van data science en beleid in verschillende sectoren. Toegepast onderzoek en innovaties hebben altijd haar speciale aandacht gehouden en ze is onder meer als commissielid betrokken bij het Sportinnovator subsidietraject ‘onderzoek en ontwikkeling’ (ZonMw).

Judith Maas
Judith Maas, directeur Sustainable Development Goals Nederland

Judith Maas is sinds 1 september 2021 directeur van Sustainable Development Goals Nederland, de netwerkorganisatie rond de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN in Nederland. Judith is gedetacheerd vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Eerder werkte ze als diplomaat in Europa en Afrika en tot eerder dit jaar was ze plaatsvervangend ambassadeur in Mexico. Judith wilde zich al langer inzetten voor de SDG’s en zag dat ook binnen Nederland nog veel te doen is op dat gebied. Ze houdt ervan mensen te verbinden en om met creativiteit tot betere oplossingen te komen, en is dan ook zeer benieuwd naar hoe sportverenigingen dergelijke skills inzetten om hun accommodatie SDG-proof te maken. Zelf is Judith overigens een fervent zwemmer en houdt ze van outdoor sporten.