Alles over sport logo

Algemene informatie over HR-ketel

De letters ‘hr’ staan voor hoog rendement. Een hoogrendementsketel is een cv-ketel met, zoals de naam al doet vermoeden, een hoger rendement dan traditionele ketels. De hr-ketel krijgt een hoger rendement doordat het koude water dat terugkomt via een warmtewisselaar voorverwarmd wordt met rookgassen. Hierdoor ontstaat condens en wordt er veel warmte overgedragen die weer gebruikt wordt.

Een hr-ketel kan tot circa 15% extra warmte uit de rookgassen halen dan een traditionele  ketel. Daartoe moet het retourwater (het water uit het gebouw of proces naar de ketel toe) lager zijn dan 55˚C, anders condenseert de waterdamp in de rookgassen niet. Hoe kouder het retourwater, des te beter de condensatie plaatsvindt en des te hoger het rendement is van de hr-ketel.

Tot 2015 had je vr-ketels en hr-ketels, oftewel verbeterd rendement ketels en hoog rendement ketels. Met een vr-ketel werd maximaal 89 procent van de energie in warmte omgezet. Inmiddels mogen vr-ketels niet meer verkocht worden. Bij een goed onderhouden en afgestelde hr-ketel is het rendement  96 procent of meer. Overstappen naar een hr-ketel levert een flinke besparing in energiekosten op.

De naam combiketel verwijst naar een cv-ketel die verwarmt én zorgt voor warm tapwater. Een cv-ketel die alleen een clubhuis of ruimte verwarmt wordt officieel een solo-ketel genoemd. Een combiketel is een cv-ketel die verwarmt én warm tapwater levert, maar een cv-ketel is niet noodzakelijk altijd een combiketel. Het kan ook een solo-ketel zijn.

Een combiketel die veel warm (douche)water kan leveren, heeft meestal meer verwarmingscapaciteit dan nodig is om de ruimtes van je clubhuis te verwarmen. Die overcapaciteit kan dan leiden tot extra gasverbruik. Laat je goed informeren welke installatie het beste past bij jullie eigen situatie. En laat de installatie vervolgens goed inregelen en onderhouden.

Financieel

Omdat er verschillende type sportaccommodaties zijn (zwembaden, sporthallen, buitensportaccommodaties en meer) en persoonlijke wensen verschillen (combi- of soloketel, groot of klein) is het installeren van een hr-ketel maatwerk. De aanschaf- en installatiekosten verschillen dan ook per accommodatie. 

Heb je al een hr-ketel? Dan kunnen goede instellingen van ketel, thermostaat en radiatoren door waterzijdig inregelen (‘cv-tuning’) jaarlijks veel energiebesparing opleveren. Zorg voor goede en regelmatige onderhoudsafspraken met je monteur.

In Nederland zetten we in op gasloos verwarmen. Om die reden zijn er nauwelijks subsidies en belastingvoordelen meer voor de aanschaf van gasgestookte verwarmingsketels. Om tegemoet te komen in bouw- en onderhoudskosten voor verenigingen en stichtingen is er de subsidieregeling BOSA. De vervanging van de ketel valt hier onder het reguliere tarief (20% subsidie) en komt dus niet in aanmerking voor 10% extra subsidie voor verduurzamingsmaatregelen. Voor ondernemende sportaanbieders geldt dat de hr-ketel sinds 2023 niet meer op de MIA/Vamil lijst staat. Dit betekent dat er voor hen geen belastingvoordeel meer mogelijk is bij aanschaf van een HR ketel.Verder zijn er verschillende provinciale én lokale subsidies.

Jouw sportaccommodatie

Op deze punten is het goed om op te letten bij het installeren van een ketel op jouw sportaccommodatie:

  • Kijk kritisch naar de warmwaterklasse. Een combiketel die veel warm water voor de douche kan geven, verbruikt meer gas. Stem je warmwaterklasse (S / M / L / XL) goed af op de situatie. 
  • Een goede stap is om de afgiftetemperatuur van het water dat naar je verwarming gaat van 60 graden in te stellen. Het kost de ketel minder energie om het water tot de ingestelde temperatuur te brengen. 
  • Krijg je hiermee de accommodatie nog comfortabel genoeg warm? Dan kun je de temperatuur misschien wel nog lager zetten. 

Een nieuwe cv-ketel is ook een goed moment voor een nieuwe thermostaat. Een slimme thermostaat met bewegingssensor en temperatuurregeling per ruimte helpt je om zuinig te verwarmen.

Vraag aan je installateur of monteur om de ketel en radiatoren zuinig in te stellen. Daarmee voorkom je dat je onnodig veel gas verbruikt.

Tip: kijk mee, zodat je de instellingen later nog kunt aanpassen als je wilt. Goede instellingen van ketel, thermostaat en radiatoren door waterzijdig inregelen (‘cv-tuning’) kunnen je jaar in, jaar uit veel energiekosten schelen.

Tip: Wijzigingen aan de temperatuur van je warmwater is gebonden aan regels i.v.m. legionella. Overleg aanpassingen hieraan altijd met je installatieadviseur.

Een cv-ketel die goed is afgesteld is veiliger, zuiniger en geeft meer comfort. Je verbruikt minder gas en voorkomt onnodige reparatiekosten. Een deel van het onderhoud en de instelling kun je zelf regelen.

  • Voor groter onderhoud laat je een cv-monteur langskomen. Kies voor een erkend cv installatie- en onderhoudsbedrijf en sluit een onderhoudscontract af.
  • Controleer regelmatig de druk in je cv-installatie en vul de installatie indien nodig bij.
  • Controleer de leidingen en koppelingen in het systeem op lekdichtheid als je je cv-installatie regelmatig moet bijvullen en raadpleeg indien nodig je installateur.

Begrippenlijst

Op deze pagina kom je een aantal vakinhoudelijke begrippen tegen. Hier alvast een korte toelichting.

Debiet: ook wel volumestroom genoemd, geeft aan hoeveel water per uur de pomp door de cv-installatie pompt. Deze grootheid wordt uitgedrukt in liter per uur (l/h) of kubieke meter per uur (m3/h)

Expansievat: soms ook wel een drukvat genoemd, regelt de drukverschillen die ontstaan doordat het water uitzet of juist krimpt tijdens het verwarmen en afkoelen van het water in het afgiftesysteem een cv-installatie.

HTV: Hoge Temperatuur Verwarming (HTV). Dit is de ‘ouderwetse’ manier van een gebouw verwarmen. Hierbij wordt cv-water gebruikt van bijvoorbeeld 80 graden Celsius. Dit is nodig om een slecht geïsoleerd gebouw goed te verwarmen. Bij goede isolatie kan een watertemperatuur van bijvoorbeeld 35 graden Celsius al voldoende zijn. 

LTV: Lage Temperatuur Verwarming (LTV). Op lage temperatuur verwarmen kost minder energie en maakt het gebruik van warmtepompen mogelijk.

OpenTherm (OT): de manier van communicatie tussen een thermostaat en de cv-ketel. Dit protocol zorgt ervoor dat de ketel gaat moduleren (gelijkmatig verwarmen) op basis van de huidige en de gewenste temperatuur door het brander harder en zachter te laten branden. 

Sifon: stankafsluiter om geuren te voorkomen. Dit komt doordat er water wordt vastgehouden in de sifon waardoor en geen lucht doorheen kan komen. Een Sifon wordt ook wel eens een zwanenhals of een waterslot genoemd.

Bekijk alle verbeteropties

Hoe kun je jouw sportaccommodatie energiezuinig en duurzaam maken? Bekijk de mogelijkheden, voorbeelden en tips.