Alles over sport logo

Algemene informatie over HR-ketel

De letters HR staan voor hoog rendement. Een hoogrendementsketel is een cv-ketel met, zoals de naam al doet vermoeden, een hoger rendement dan traditionele ketels. De hr-ketel krijgt een hoger rendement doordat het koude water dat terugkomt via een warmtewisselaar voorverwarmd wordt met rookgassen. Hierdoor ontstaat condens en wordt er veel warmte overgedragen die weer gebruikt wordt.

Een hr-ketel kan tot circa 15% extra warmte uit de rookgassen halen dan en laag rendement ketel. Daartoe moet het retourwater (het water uit het gebouw of proces naar de ketel toe) lager zijn dan 55 ˚C, anders condenseert de waterdamp in de rookgassen niet. Hoe kouder het retourwater, des te beter de condensatie plaatsvindt en des te hoger het rendement is van de hr-ketel. Tot 2015 had je vr-ketels en hr-ketels, oftewel verbeterd rendement ketels en hoog rendement ketels. Met een vr-ketel werd maximaal 89 procent van de energie in warmte omgezet. Inmiddels mogen vr-ketels niet meer verkocht worden. Bij een goed onderhouden en afgestelde hr-ketel is het rendement 96 procent of meer. Overstappen naar een hr-ketel levert een flinke besparing in energiekosten op.

De naam combiketel verwijst naar een cv-ketel die verwarmt én zorgt voor warm tapwater. Een cv-ketel die alleen een huis of ruimte verwarmt wordt officieel een solo ketel genoemd. Een combiketel is een cv-ketel die verwarmt én warm tapwater levert, maar een cv-ketel is niet noodzakelijk altijd een combi ketel. Het kan ook een solo ketel zijn.

Een combiketel die veel warm (douche)water kan leveren, heeft meestal een lager rendement voor het opwarmen van water en verbruikt dus meer gas voor dezelfde hoeveelheid warm water. 

Financieel

Een HR-ketel kost gemiddeld € 2.100, inclusief installatie. De installatiekosten verschillen per sportaccommodatie. Goede instellingen van ketel, thermostaat en radiatoren door waterzijdig inregelen (‘cv-tuning’) kunnen jaar in, jaar uit veel energiebesparing opleveren. Zorg voor goede en regelmatige onderhoudsafspraken.

Om tegemoet te komen in de kosten, zijn er de nodige subsidies. Zo is er de subsidieregeling BOSA en subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Verder zijn er verschillende provinciale én lokale subsidies. Ga voor alle informatie over subsidies naar de subsidiewijzer.

Jouw sportaccommodatie

Op welke punten is het goed om op te letten bij een ketel op jouw sportaccommodatie. 

  • Kijk kritisch naar de warmwaterklasse. Een combiketel die veel warm water voor de douche kan geven, verbruikt meer gas. Kies als het kan voor een ketel met warmwaterklasse CW 3 of 4 (op het nieuwe energielabel staat klasse M), die zijn zuiniger.
  • Een goede stap is een ketel op een afgiftetemperatuur van 60 graden in te stellen. Het kost de ketel minder energie om het water tot de ingestelde temperatuur te brengen.

Een nieuwe cv-ketel is ook een goed moment voor een nieuwe thermostaat. Een slimme thermostaat met bewegingssensor en temperatuurregeling per ruimte helpt je om zuinig te verwarmen.

Vraag aan je installateur of monteur om de ketel en radiatoren zuinig in te stellen. Daarmee voorkom je dat je onnodig veel gas verbruikt.
Tip: kijk mee, zodat je de instellingen later nog kunt aanpassen als je wilt. Goede instellingen van ketel, thermostaat en radiatoren door waterzijdig inregelen (‘cv-tuning’) kunnen je jaar in, jaar uit veel energie kosten schelen.

Een cv-ketel die goed is afgesteld is veiliger, zuiniger en geeft meer comfort. Je verbruikt minder gas en hebt geen onnodige reparatiekosten. Een deel van het onderhoud en de instelling kun je zelf regelen. Voor groter onderhoud laat je een cv-monteur langskomen. Kies voor een erkend cv installatie- en onderhoudsbedrijf en sluit een onderhoudscontract af.

  • Controleer regelmatig de druk in je cv-installatie en vul de installatie indien nodig bij.
  • Controleer de leidingen en koppelingen in het systeem op lekdichtheid als je je cv-installatie regelmatig moet bijvullen en raadpleeg indien nodig je installateur.

Begrippenlijst

Op deze pagina kom je een aantal vakinhoudelijke begrippen tegen. Hier alvast een korte toelichting.

Debiet: ook wel volumestroom genoemd, geeft aan hoeveel water per uur de pomp door de cv-installatie pompt. Deze grootheid wordt uitgedrukt in liter per uur (l/h) of kubieke meter per uur (m3/h)

Expansievat: soms ook wel een drukvat genoemd, regelt de drukverschillen die ontstaan doordat het water uitzet of juist krimpt tijdens het verwarmen en afkoelen van het water in het afgiftesysteem een cv-installatie.

HTV: Hoge Temperatuur Verwarming (HTV). Dit is de ‘ouderwetse’ manier van een gebouw verwarmen. Hierbij wordt cv-water gebruikt van bijvoorbeeld 80 graden Celsius. Dit is nodig om een slecht geïsoleerd gebouw goed te verwarmen. Bij goede isolatie kan een watertemperatuur van bijvoorbeeld 35 graden Celsius al voldoende zijn. 

LTV: Lage Temperatuur Verwarming (LTV). Op lage temperatuur verwarmen kost minder energie en maakt het gebruik van warmtepompen mogelijk.

OpenTherm (OT): de manier van communicatie tussen een thermostaat en de cv-ketel. Dit protocol zorgt ervoor dat de ketel gaat moduleren (gelijkmatig verwarmen) op basis van de huidige en de gewenste temperatuur door het brander harder en zachter te laten branden. 

Sifon: stankafsluiter om geuren te voorkomen. Dit komt doordat er water wordt vastgehouden in de sifon waardoor en geen lucht doorheen kan komen. Een Sifon wordt ook wel eens een zwanenhals of een waterslot genoemd.

Bekijk alle verbeteropties

Hoe kun je jouw sportaccommodatie energiezuinig en duurzaam maken? Bekijk de mogelijkheden, voorbeelden en tips.