Alles over sport logo

Algemene informatie over HR-ketel

De letters ‘hr’ staan voor hoog rendement. Een hoogrendementsketel is een cv-ketel met, zoals de naam al zegt, een hoger rendement dan traditionele ketels. Dat werkt als volgt. Het koude water dat terugkomt via een warmtewisselaar wordt voorverwarmd met zogenaamde rookgassen. Hierdoor ontstaat condens, vervolgens wordt veel warmte overgedragen die daarna weer gebruikt wordt. 

Hoe kouder hoe beter
Een hr-ketel kan tot ongeveer 15% meer warmte uit de rookgassen halen dan een traditionele ketel. Daarvoor moet de temperatuur van het retourwater – dat is het water uit het gebouw of proces naar de ketel toe – lager zijn dan 55˚C. Is de temperatuur hoger dan condenseert de waterdamp in de rookgassen niet. Hoe kouder het retourwater, hoe beter de condensatie plaatsvindt en hoe hoger het rendement is van de hr-ketel.

Flinke besparing
Tot 2015 had je vr-ketels en hr-ketels, oftewel verbeterd rendement ketels en hoog rendement ketels. Met een vr-ketel werd maximaal 89 procent van de energie in warmte omgezet. Inmiddels mogen vr-ketels niet meer verkocht worden. Bij een goed onderhouden en afgestelde hr-ketel is het rendement 96 % of meer. Overstappen naar een hr-ketel levert dus een flinke besparing in energiekosten op.

De naam combiketel verwijst naar een cv-ketel die verwarmt én zorgt voor warm tapwater. Een cv-ketel die alleen een heel clubhuis of andere ruimte verwarmt wordt officieel een solo-ketel genoemd. Een cv-ketel is niet noodzakelijk altijd een combiketel. Het kan dus ook een solo-ketel zijn.

Een combiketel die veel warm (douche)water levert, heeft meestal meer verwarmingscapaciteit nodig dan een hr-ketel die nodig is om alleen de ruimtes van je sportaccommodatie te verwarmen. Die overcapaciteit kan dan leiden tot extra gasverbruik.
Let daar dus op en laat je goed informeren welke installatie het beste past bij de eigen situatie. En laat de installatie vervolgens goed inregelen en onderhouden. 

Een warmtepomp is een modernere optie voor het verwarmen van ruimtes en douchewater. Afhankelijk van de accommodatie en het gebruik kan dit een duurzamere oplossing zijn dan een cv-ketel. Zie de pagina over warmtepompen voor meer informatie. 

Financieel

Omdat er verschillende type sportaccommodaties zijn (denk aan zwembaden, sporthallen en buitensportaccommodaties) en persoonlijke wensen verschillen (combi- of soloketel, groot of klein) is het installeren van een hr-ketel maatwerk. De aanschaf- en installatiekosten verschillen dan ook per accommodatie. 

Heb je al een hr-ketel? Dan kunnen goede instellingen van ketel, thermostaat en radiatoren door waterzijdig inregelen (de zogenaamde cv-tuning) jaarlijks veel energiebesparing opleveren. Zorg voor goede en regelmatige onderhoudsafspraken met je monteur. Ook dat kan je veel geld opleveren.

Jouw sportaccommodatie

Er is een aantal aandachtspunten voor het aanschaffen van een hr-ketel voor jouw sportaccommodatie:

  • Kijk kritisch naar de warmwaterklasse. Een combiketel die veel warm water voor de douche geeft, verbruikt meer gas. Stem je warmwaterklasse (S / M / L / XL) goed af op de situatie op je accommodatie. Meer informatie hierover is onder andere te vinden op de website van Milieu Centraal
  • Door de afgiftetemperatuur van het water dat naar je verwarming stroomt op 60 ˚C in te stellen, bespaar je veel geld. Het kost de ketel dan minder energie om het water op de ingestelde temperatuur te brengen. 
  • Krijg je hiermee de accommodatie nog comfortabel genoeg warm? Dan kun je de temperatuur nog iets lager zetten en dus nog meer besparen.

Een nieuwe cv-ketel is ook een goed moment voor een nieuwe thermostaat. Een slimme thermostaat met bewegingssensor en temperatuurregeling per ruimte helpt je om zuinig te verwarmen.

Vraag aan je installateur of monteur om de ketel en radiatoren zuinig in te stellen. Daarmee voorkom je dat je onnodig veel gas verbruikt. 

Tips
Tip 1: kijk mee, zodat je de instellingen later zelf kunt aanpassen als je wilt. Goede instellingen van ketel, thermostaat en radiatoren door waterzijdig inregelen (de zogenaamde cv-tuning), kunnen je jaar in, jaar uit veel energiekosten schelen.

Tip 2: wijzigingen aan de temperatuur van je warm water is gebonden aan regels in verband met legionella. Overleg aanpassingen hieraan altijd met je installatieadviseur. 

Een cv-ketel die goed is afgesteld is veiliger, zuiniger en geeft meer comfort. Je verbruikt minder gas en voorkomt onnodige reparatiekosten. Een deel van het onderhoud en de instelling kun je zelf regelen. Voor groter onderhoud laat je een cv-monteur langskomen. Kies voor een erkend cv installatie- en onderhoudsbedrijf en sluit een onderhoudscontract af.

Controleer regelmatig de druk in je cv-installatie en vul de installatie indien nodig bij.

Controleer de leidingen en koppelingen in het systeem op lekdichtheid als je je cv-installatie regelmatig moet bijvullen en raadpleeg eventueel je installateur.

Begrippenlijst

Op deze pagina kom je een aantal vakinhoudelijke begrippen tegen. Hier alvast een korte toelichting.

Debiet: wordt ook wel volumestroom genoemd, geeft aan hoeveel water per uur de pomp door de cv-installatie pompt. Deze grootheid wordt uitgedrukt in liter per uur (l/h) of kubieke meter per uur (m3/h).

Expansievat: soms ook wel een drukvat genoemd, regelt de drukverschillen die ontstaan doordat het water uitzet of juist krimpt tijdens het verwarmen en afkoelen van het water in het afgiftesysteem een cv-installatie.

HTV: Hoge Temperatuur Verwarming (HTV). Dit is de ‘ouderwetse’ manier van een gebouw verwarmen. Hierbij wordt cv-water gebruikt van bijvoorbeeld 80 graden Celsius. Dit is nodig om een slecht geïsoleerd gebouw goed te verwarmen. Bij goede isolatie kan een watertemperatuur van bijvoorbeeld 35 graden Celsius al voldoende zijn voor het verwarmen van de woning. Let wel: voor warm tapwater geldt vanwege legionella gevaar een hogere minimumtemperatuur.

LTV: Lage Temperatuur Verwarming (LTV). Op lage temperatuur verwarmen kost minder energie en maakt het gebruik van warmtepompen mogelijk.

OpenTherm (OT): de manier van communicatie tussen een thermostaat en de cv-ketel. Dit protocol zorgt ervoor dat de ketel gaat moduleren (gelijkmatig verwarmen) op basis van de huidige en de gewenste temperatuur door het brander harder en zachter te laten branden. 

Sifon: dat is de stankafsluiter om geuren te voorkomen. Dit komt doordat water wordt vastgehouden in de sifon, waardoor er geen lucht doorheen komt. Een sifon wordt ook wel een zwanenhals of een waterslot genoemd en wordt bijvoorbeeld ook voor wc’s gebruikt.

Bekijk alle verbeteropties

Hoe kun je jouw sportaccommodatie energiezuinig en duurzaam maken? Bekijk de mogelijkheden, voorbeelden en tips.