Alles over sport logo

Thema’s

Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector werkt binnen zeven thema’s aan kennisontwikkeling en -uitwisseling. Binnenkort kun je via onderstaande links alle informatie vinden binnen deze thema’s.

Dit team houdt zich bezig met de ontwikkeling van een circulair, volledig biologisch afbreekbaar kunstgrasveld. Een veld gemaakt van afbreekbare kunstgrasvezels en zonder infill van rubber, kurk of ander milieubelastend materiaal. Hiermee wordt vervuiling met microplastics voorkomen. Het team Kunstgras werkt aan de ontwikkeling van het Sportveld van de Toekomst.

Innovatieve oplossingen
Er zijn verschillende innovaties op het gebied van kunstgras op de markt, zoals:

Het is belangrijk dat sportvelden altijd en overal optimaal benut kunnen worden. In alle jaargetijden en onder alle weersomstandigheden. Niet alleen in de avonduren maar ook overdag. Daarom zet het team Gras zich in voor de ontwikkeling van natuurgrasvelden met een hoge en constante bespeelbaarheid. In verschillende innovatiepilots wordt gewerkt aan een geïntegreerde systeemoplossing waarbij er met name gekeken wordt naar grassoort, ondergrond, drainage, duurzaam beheer en verlichting.

Een openbare ruimte die uitnodigt om te sporten of bewegen is een belangrijke voorwaarde voor een vitale en sociaal gezonde samenleving. Ongeveer 70 procent van de Nederlanders gebruikt de openbare ruimte maandelijks om te sporten. Het team ‘Sporten in de openbare ruimte’ verzamelt voorbeelden van goed gebruikte openbare voorzieningen als speeltuinen, parken of pleinen die mensen stimuleren elkaar te ontmoeten, plezier te hebben en te bewegen. Het gebruik van circulaire materialen en inkoop met PaaS (Product as a Service) zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. 

Zwembaden staan bekend als grootverbruikers van elektriciteit, aardgas en drinkwater. In dit team wordt gewerkt aan prototypes voor duurzame energie-neutrale zwembaden. Doel is het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en grondstoffen binnen de zwembadsector. Zwembaden kunnen hun energie-efficiëntie onder andere verbeteren door het gebruik van zonnepanelen, warmtepompen en door betere isolatie. Daarnaast wordt er gekeken naar de innovatieve mogelijkheden op het gebied van warmteopslag en het gebruik van overtollige warmte uit bijvoorbeeld nabijgelegen ijsbanen en collectorvelden van kunstgrasvelden. 

Verduurzaming, innovatie en circulaire doelstellingen vereisen een andere manier van aanbesteden. Alle teams hebben daarmee te maken. Daarom werken we samen met gemeenten en marktpartijen aan een integrale aanbestedingsmethodiek voor duurzame, multifunctionele en circulaire terreinen en gebouwen. Dat doen we in de Buyer Group Circulaire Sportaccommodaties die als doel heeft om kennisuitwisseling te faciliteren en kennisontwikkeling te stimuleren. Daaruit zijn onder andere voortgekomen een stappenplan “Van circulaire doelstelling naar aanbesteding”, een MKI (Milieu Kosten Indicator) en inkoopcriteria. 

Dit team heeft als doel om een hoger maatschappelijk rendement op bestaande sportaccommodaties te realiseren. Door sportaccommodaties voor meerdere functies in te zetten, ontstaat er een hogere bezettingsgraad. Denk bijvoorbeeld aan de kantine van een sportvereniging die tevens dient als buurthuis of buitenschoolse kinderopvang. Onderhouds- en beheerkosten en energielasten worden door meerdere partijen gedragen waarmee de exploitatie gemakkelijker wordt. Er wordt voor deze sportaccommodaties tevens ingezet op het gebruik van duurzame, circulaire materialen.

Dit team zet zich in voor de ontwikkeling van innovatieve systemen om water, warmte en energie in verschillende situaties op te vangen en geschikt te maken voor hergebruik. In eerste instantie door de sportaccommodaties zelf, maar zo mogelijk ook door naastgelegen woonwijken of bedrijventerreinen. Een duurzame en kostenbesparende oplossing die bijdraagt aan toekomstbestendige en betaalbare sportaccommodaties.

  • Meer innovaties?

    Innovatieve oplossingen die in ontwikkeling zijn vind je in de Innovatieatlas.

  • Stel je vraag

    Kun je een innovatie niet vinden? Of heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.

Innovatieplatform Duurzame Sportsector

Om de sportsector betaalbaar en vitaal te houden voor iedereen zijn er duurzame innovatieve oplossingen nodig. Het Innovatieplatform Duurzame Sportsector helpt hierbij. Het platform functioneert – sinds de oprichting in 2022 – als broedplaats voor innovatieve ideeën en als katalysator voor samenwerking. Het is een onafhankelijk samenwerkingsverband van gemeenten, marktpartijen, kennis- en onderwijsinstituten. Met SportInnovator, Vereniging Sport en Gemeenten en Kenniscentrum Sport & Gemeenten als initiatiefnemers.