Alles over sport logo

Antwoord op kamervragen over de BOSA-subsidieregeling

Het budget van € 79 miljoen voor de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA) voor 2024 was snel overvraagd. In maart heeft het M. Mohandis (GroenLinks-PvdA) in de Tweede Kamer vragen gesteld over de BOSA-subsidie. Afgelopen maandag 3 juni heeft minister Helder antwoord gegeven op deze vragen. In deze antwoorden staat onder andere dat het subsidieplafond verhoogd is van € 79 miljoen naar € 111,5 miljoen.

Er is dit jaar tot nu toe voor € 122,2 miljoen BOSA-subsidie aangevraagd door sportverenigingen. Een groot deel van de ingediende aanvragen kan met de verhoging van het budget worden bekostigd. Het aanvullende bedrag van 32,5 miljoen komt deels uit het budget van de komende jaren en er is € 10 miljoen overgeheveld vanuit de DUMAVA-regeling

In de antwoorden geeft Minister Helder verder aan dat er naast de BOSA-subsidie verschillende subsidies en financieringen beschikbaar zijn om in te zetten ten behoeve van de verduurzaming van sportaccommodaties.

Welke subsidies kun jij aanvragen?

Als je gaat investeren in verduurzaming van een sportaccommodatie, kun je gebruikmaken van verschillende subsidies. Naast de BOSA-subsidieregeling zijn er nog vele andere subsidies beschikbaar. De subsidiewijzer van Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft inzicht in de landelijke, provinciale en lokale subsidies op het gebied van duurzaamheid.

Lees hier het volledige antwoord op de schriftelijke vragen van Mohandis.

Wil je op je sportaccommodatie aan de slag met verduurzamingsmaatregelen waar je direct mee kan starten en die relatief weinig investering vragen? Lees dan in dit artikel over Quick Wins.


nieuwsbericht