Alles over sport logo

Algemene informatie over energieopslag

Bij energieopslag draait het om het opslaan van energie om deze later te gebruiken. Het kan worden ingezet om zelf duurzaam opgewekte energie op te slaan, zodat deze op het gewenste moment gebruikt kan worden (bijvoorbeeld tijd piekmomenten in de weekenden en avonden) in plaats van aanspraak maken op het energienetwerk. 

Energieopslag wordt nog niet grootschalig toegepast en is daardoor nog relatief onbekend.  Maar het kan zeer geschikt zijn voor sportaccommodaties, zeker als er op de sportaccommodatie duurzame energie wordt opgewekt met bijvoorbeeld zonnepanelen of windenergie.

Overdag wordt de overtollige zonne-energie uit zonnepanelen opgeslagen in een batterij. ’s Avonds, als de sportaccommodatie bijvoorbeeld veldverlichting nodig heeft kan de opgeslagen energie uit de batterij worden gebruikt. Hierdoor hoef je op dat moment minder of geen aanspraak te maken op stroom van het energienetwerk. Dat scheelt stroomverbruik, maar maakt het misschien ook mogelijk dat de elektra aansluiting van je sportaccommodatie verkleind kan worden. Dat kan een hoop geld schelen in de aansluitkosten. 

Daarnaast kan de overbelasting van het elektriciteitsnetwerk, ook wel netcongestie genoemd, gevolgen hebben voor jouw sportaccommodatie. Je kan bijvoorbeeld duurzaam opgewekte energie niet terugleveren. Of je kunt geen grotere aansluiting krijgen om ledsportverlichting aan te sluiten. 

Eén van de oplossingen hiervoor is energieopslag. 

Er zijn verschillende manieren van opslag. Je kunt energie tijdelijk opslaan in een accu. Die zijn er in verschillende vormen, zoals opslag in zand, lithium, zoutwater en ook flow batterijen. Lithium-ion batterijen hebben als voordeel dat ze een grote energiedichtheid hebben, waardoor je veel stroom in een relatief klein volume kunt opslaan. 

Financieel

Hoewel er grote besparingen bekend zijn, kan de aanschaf van een batterij zeer kostbaar zijn. Overleg daarom altijd met je installateur wat de beperkingen en mogelijkheden zijn. 

Er zijn wel behoorlijk wat subsidies beschikbaar ten behoeve van de installatie van energieopslag,  zoals SDE+ subsidie en de subsidieregeling BOSA

Ga voor alle informatie over subsidies naar de subsidiewijzer

Jouw sportaccommodatie

In verschillende situaties kan energieopslag een oplossing zijn voor jouw sportaccommodatie. Bij onderstaande omstandigheden kan het gebruik maken van een batterij rendabel zijn:

  • Als gevolg van netcongestie is het niet mogelijk duurzaam opgewekte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Dan kun je de overtollig duurzaam opgewekte energie opslaan in een batterij en op een later moment zelf gebruiken in plaats van terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk.
  • Door overbelasting op het elektriciteitsnetwerk kan de elektriciteitsaansluiting niet verzwaard worden of duurt dat heel lang. Hierdoor kan je sportaccommodatie geen verduurzamingsmaatregel installeren, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp.  Als je deze energie uit zelf duurzaam opgewekte energie kan halen kun je de maatregel misschien wel toepassen. 
  • Het is mogelijk om de energielasten van je sportaccommodatie te verlagen, omdat je tijdens piekverbruik momenten (bijvoorbeeld in het weekend of de avond) opgeslagen energie in kan zetten en daardoor je elektriciteitsaansluiting niet hoeft te verzwaren. Dat scheelt veel in aansluitingskosten. 

Wat op jouw sportaccommodatie de beste oplossing is, is afhankelijk van verschillende factoren. Het is allereerst belangrijk om je eigen situatie en elektriciteitsverbruik inzichtelijk te krijgen. Daarna kun je, samen met een installateur bepalen welke financiële en technische mogelijkheden er zijn voor jouw accommodatie.

Tips en tops

Als je nadenkt over energieopslag in combinatie met duurzaam opgewekte energie ga dan uit van de Trias Energetica. De Trias Energetica is een strategie in drie stappen hoe energiebesparende maatregelen toe te passen: 

  1. Energie besparen door het beperken van de energievraag
  2. Gebruik energie uit duurzame energiebronnen
  3. Maak alleen gebruik van fossiele energiebronnen als het niet anders mogelijk is en doe dit efficiënt. 

Wil je meer lezen over de Trias Energetica ga dan naar dit Infoblad

Bekijk alle verbeteropties

Hoe kun je jouw sportaccommodatie energiezuinig en duurzaam maken? Bekijk de mogelijkheden, voorbeelden en tips.