Alles over sport logo

Het Nationaal Klimaat Platform presenteert versnellingsimpuls voor verduurzaming van de amateursport

Vandaag presenteert het Nationaal Klimaat Platform (verder NKP) het adviesrapport ‘Amateursport fit voor de toekomst’. Het NKP heeft op aanvraag van de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, een advies uitgebracht voor versnelling van de verduurzaming van de amateursport. De primaire doelstelling is ‘om de energierekening van amateursportverenigingen betaalbaar te maken en houden zodat sporten voor iedereen betaalbaar en bereikbaar blijft’.

In samenwerking met verschillende partners van de Routekaart Verduurzaming Sport, (NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en Kenniscentrum Sport & Bewegen) is de afgelopen maanden aan dit advies gewerkt. Ook partners van buiten de sportsector, zoals de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie en Triodos Bank Nederland hebben meegewerkt. Hierdoor wordt een integrale aanpak met kennis van duurzame energie en financiering zichtbaar in het rapport.

Met de Routekaart Verduurzaming Sport als basis worden in het rapport drie sleutels beschreven om de verduurzaming van de amateursport een versnellingsimpuls te geven. De sleutels voor versnelling zijn:

  • Het ontzorgen van de clubs en gemeenten in hun zoektocht naar de juiste oplossing en financiering voor verduurzaming
  • Een financieringsmodel dat overzichtelijker wordt en oplossingen biedt voor de huidige hoge rentes
  • Een gebiedsgerichte aanpak waarmee niet alleen de club, maar ook de omliggende wijk of andere voorzieningen in worden meegenomen.

Het rapport beschrijft de knelpunten, randvoorwaarden en opties van bovenstaande punten. Om op deze manier ‘een programmatische aanpak om meer structurele financiering en ondersteuning te bieden gedurende het gehele verduurzamingstraject’ van amateursportverenigingen.

In het advies wordt veel aandacht besteed aan het belang van samenwerking tussen sportverenigingen en gemeenten, het delen van goede voorbeelden en aan financiering. Er wordt beschreven wat de mogelijkheden zijn om gemeenten passende financiering en inhoudelijke ondersteuning te geven om zo een coördinerende rol in te nemen. Ook het belang van het delen van goede voorbeelden krijgt veel aandacht. De basis voor het delen van deze praktijkvoorbeelden is gelegd op Duurzame Sportsector, in de Duurzaamheidsatlas en met de organisatie van Sportaccommodatie van het jaar.
Aangaande financiering worden adviezen gegeven om de financieringsdrempel te verlagen door onder andere het verlagen van de rentelasten van leningen en regionale clustering. Daarnaast wordt gepleit voor vereenvoudiging van financiering en subsidiëring.

Wil je alvast kijken wat de subsidiemogelijkheden voor jouw sportaccommodatie zijn? De subsidiewijzer van Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft inzicht in subsidies op het gebied van duurzaamheid.

Naast het doel om de amateursport betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen ondersteunt dit rapport de kans die de verduurzaming van de amateursport biedt om het thema klimaat concreet te maken in de dagelijkse leefomgeving.

Lees het hele document Amateursport fit voor de toekomst hier.


nieuwsbericht