Alles over sport logo

erkende maatregelen


Alle accommodaties dienen te voldoen aan de Erkende Maatregelen. Dit zijn door de overheid opgestelde energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Deze lijst van maatregelen wordt regelmatig geactualiseerd en is opgesteld voor een aantal bedrijfstakken. Ook voor sportaccommodaties is een lijst opgesteld. 

Nieuwbouw uitgelicht


Bij nieuw te bouwen sportaccommodaties gelden diverse eisen die samenhangen met de certificering van NOC*NSF. Vooralsnog geldt dit (nog) niet ten aanzien van duurzaamheid, maar dat gaat op termijn veranderen. De belangrijkste zijn:

 • Eisen voor  speelvelden van NOC*NSF

  De normen voor waar speelvelden van verschillende sporten aan moeten voldoen, zijn verzameld op de NOC*NSF Sportvloerenlijst.

 • Eisen voor binnensportaccommodaties en clubhuizen in eigendom van de gemeente

  Bouwbesluit: Het Bouwbesluit bevat voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Alle bouwwerken moeten aan die voorschriften voldoen, dus ook sportaccommodaties. Voor het toepassen van het Bouwbesluit is basiskennis nodig. Je mag verwachten dat alle ontwerpende en uitvoerende partijen op de hoogte zijn van de voorschriften van het Bouwbesluit.

  Handboek Sportaccommodaties van NOC*NSF: De eisen die hier in staan, zijn bekend bij adviseurs en uitvoerende partijen in de bouwsector. 

  BENG: BENG staat voor bijna-energieneutrale gebouwen. Het omvat de energieprestatie eisen voor nieuwe gebouwen in Nederland. Alle vergunningsaanvragen voor nieuwbouw voor zowel woningbouw en utiliteitsbouw (dus ook sportaccommodaties!) moeten vanaf 1 januari 2021 voldoen aan de BENG-eisen

relevante producten


Hieronder vind je een overzicht van relevante producten van NOC*NSF en Kenniscentrum Sport en Bewegen.

  • Presentatie Erkende Maatregelen

   In maart 2020 heeft specialist verduurzaming Bas Fukken op de Vakbeurs Sportaccommodaties een presentatie gegeven over de Erkende Maatregelen. Je kunt zowel de opname terugkijken als de presentatie downloaden.

  • Begeleidingstrajecten NOC*NSF

   Sportverenigingen kunnen gebruik maken van de begeleidingstrajecten voor verduurzaming via NOC*NSF. Onderdeel van dit traject is de energiescan.

  • Whitepaper: Verduurzamen, wie is aan zet?

   Van wie is het vastgoed eigenlijk? In deze whitepaper lees je hoe je goede afspraken kunt maken om succesvol te verduurzamen.

  • Stappenplan voor verenigingen

   Een handreiking en inspiratiebron voor bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen die hun sportaccommodatie willen verduurzamen.