Alles over sport logo
 • Voor de 10.000 sportaccommodaties in Nederland heeft het Mulier Instituut de nulmeting bepaald, die is uitgewerkt in de Routekaart Verduurzaming Sport.

voor gemeenten


Ruim 60% van de sportaccommodaties is in eigendom van gemeenten. Voor hen is dus een grote rol weggelegd in de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. 

 • Regionale Energiestrategie

  Het kabinet heeft  in juni 2019 de Nederlandse doorvertaling van het Klimaatakkoord gepubliceerd.

  De 30 energieregio’s in Nederland brengen in kaart hoe duurzame energie het beste opgewekt kan worden en welke warmtebronnen in de regio het meest geschikt zijn om van het gas af te gaan. Dit werkt iedere regio uit in de Regionale Energiestrategie (RES). 

 • Klimaatakkoord

  VNG heeft al het maatschappelijk vastgoed van gemeenten, in totaal 36.175 gebouwen, in beeld gebracht.

  Hun financiële onderbouwing van de (additionele) kosten voor het realiseren van de ambitie uit het Klimaatakkoord is terug te vinden in de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed.

 • Routekaart gemeenten

  De afspraken en te nemen maatregelen voor gemeentelijk vastgoed zijn uitgewerkt in de Routekaart Verduurzaming Sport. 

  Hiervan is een versie voor gemeenten en een versie voor verenigingen beschikbaar.

voor verenigingen en sportaanbieders


Heeft jouw vereniging of sportbedrijf de sportaccommodatie, of een deel van de accommodatie in eigendom? Dan kun je hulp krijgen in jouw verduurzamingstraject.

 • Begeleidingstrajecten

  Verduurzamingstrajecten worden momenteel gesubsidieerd door het ministerie van VWS.

  Voor sportverenigingen is het traject gratis en sportaanbieders betalen 50%. Zelf aan de slag? NOC*NSF heeft een aantal adviespartijen geselecteerd die je kunnen helpen bij verduurzaming.

 • In de begeleidingstrajecten van NOC*NSF doorlopen jullie de volgende fasen:

  • Energiescan
  • Plan van aanpak
  • De beste deal
  • Financieel advies
  • Realisatie
 • Routekaart verenigingen

  De afspraken en te nemen maatregelen voor gemeentelijk vastgoed zijn uitgewerkt in de Routekaart Verduurzaming Sport. 

  Hiervan is een versie voor verenigingen en een versie voor gemeenten beschikbaar.

relevante producten


Hieronder vind je een overzicht aan relevante producten van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

 • Verduurzamen: a serious game

  In 2030 moet de CO₂-uitstoot van alle gebouwen gehalveerd zijn. Maar waar begin je? En wie heb je daarbij nodig? Ervaar het zelf!

 • Stappenplan voor verenigingen

  Een handreiking en inspiratiebron voor bestuurders en vrijwilligers van sportverenigingen die hun sportaccommodatie willen verduurzamen.

 • FAQ Isolatie

  Verduurzamen begint eigenlijk met energiebesparing. Isolatie kan hierin een grote rol spelen. Hoe weet je of jouw sportaccommodatie voldoende is geïsoleerd?

 • FAQ Zonnepanelen

  Wanneer je wilt gaan verduurzamen, is het aanschaffen van zonnepanelen vaak een eerste logische stap. Maar waar moet je eigenlijk allemaal op letten?

 • FAQ Warmtepompen

  Een belangrijke stap in de verduurzaming van sportaccommodaties is: van het gas af. Maar waar moet je eigenlijk allemaal op letten?

 • FAQ LED

  Verduurzamen begint eigenlijk met energiebesparing. Overstappen op led-lampen kan hierbij veel schelen. Waar moet je op letten?