Alles over sport logo

Veelgestelde vragen


 • Beheer natuurgras

  Hier vind je een overzicht van de meest gestelde vragen met de antwoorden.

  Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact op met Geert Cuperus van de Werkgroep Milieuvriendelijk Veldbeheer.

Integrated pest management


De route naar beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen loopt via IPM: Integrated Pest Management. Dit is een algemene term, dus voor de sportvelden is het nader uitgewerkt in een aantal concrete uitgangspunten die we hieronder verder behandelen.

De basis van IPM is eenvoudig: je gaat planmatig te werk om het gebruik van middelen steeds verder te reduceren. Vervolgens komt er vakmanschap kijken om in de eigen specifieke situatie onderhoud te gaan plegen. Hieronder leggen we uit wat er wel en niet mag, wat IPM is en bieden we diverse tools aan waarmee milieuvriendelijk beheer is uit te voeren.

Wel of geen verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op natuurgras sportvelden?
Op 24 november 2020 heeft het gerechtshof uitgesproken dat het verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw onrechtmatig is, vanwege een ontoereikende rechtsgrondslag. Dit zou betekenen dat ook het verbod van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op natuurgras sportvelden van tafel is geveegd. Maar is dat zo? Lees verder…

Artikelen ontwikkeling chemievrij beheer
Gewasbeschermingsmiddelen, de stand van zaken. Auteur Geert Cuperus. 
Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden is niet langer uitgezonderd van het algehele verbod op gebruik buiten de landbouw. Maar hoe zit het nu precies? Wanneer mogen deze middelen nog wel worden gebruikt, hoe is dit precies geregeld? In dit artikel wordt de stand van zaken besproken. 
Lees verder

Pesticidenvrij beheer in de praktijk. Auteur Ernst Bos.
Milieuvriendelijk beheer van sportvelden is al goed mogelijk. Door een goed gestructureerde aanpak en door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen pas op de allerlaatste plaats te zetten ontstaan goede resultaten. In dit artikel leggen vijf beheerders uit hoe ze het doen.
Lees verder

 • Volgens artikel 27b van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het verboden om buiten de landbouw gewasbeschermingsmiddelen toe te passen. Voor sportterreinen zijn enkele laatste uitzonderingen opgesteld. Dit betekent dat gewasbeschermingsmiddelen niet voor alle probleemsituaties zomaar gebruikt mogen worden. Allereerst moet een sportveldbeheerder werken volgens de principes van geïntegreerde gewasbescherming (in het Engels: Integrated Pest Management – IPM).

(Bron: Staatscourant, maart 2020).

IPM is in het Besluit nader uitgewerkt in de eis dat een beheerder een gewasbeschermingsmonitor bij moet houden. Daarin moet bijvoorbeeld worden aangegeven op welke wijze biologische en mechanische onkruidbestrijding wordt toegepast.  Het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op sportterreinen is alleen toegestaan voor specifieke plagen, ziekten en onkruiden op bepaalde plekken. Zie hiervoor de tabel hierboven. Waar in de tabel “nee” staat, mogen geen middelen worden gebruikt. Klik op de tabel voor een uitvergroting.

basisprincipes


Uitbannen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kan alleen wanneer je planmatig te werk gaat en de beginselen van gezond grasbeheer toepast. Planmatig beheer houdt in dat je de situatie van het sportterrein goed kent en op basis daarvan bepaalt welk beheer en onderhoud het beste is. Als beheerder houd je de resultaten van het onderhoud jaarlijks bij en ga je na een bepaalde periode evalueren. Na een evaluatie wordt het onderhoud zonodig bijgesteld. 

 • Volgens het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden moet je als beheerder een gewasbeschermingsmonitor bijhouden. In een monitor moet een beheerder bijvoorbeeld ingaan op monitoring van schadelijke organismen, keuze van gewasbeschermingsmiddelen en emissiebeperkende maatregelen. Voor het beheer van sportterreinen zijn de voorwaarden voor planmatig beheer en de eisen in verband met een gewasbeschermingsmonitor samengevat en wordt een webtool ontwikkeld: IPM voor het beheer van sportterreinen. De tool kun je op deze website vinden wanneer deze is gepubliceerd.

praktische tips


 • E-learning veldonderhoud

  Omdat bij het onderhoud van sportvelden vaak een beroep wordt gedaan op vrijwilligers, is er een speciale e-learningcursus voor deze doelgroep ontwikkeld. De cursus is interessant voor iedereen die betrokken is bij het beheer van sportvelden.

 • Factsheet vrijwilligers

  Vanaf 1 april 2020 mogen in principe geen pesticiden meer worden gebruikt voor het bestrijden van onkruiden, ziekten en plagen.

  Deze factsheet beschrijft het pesticidenvrij sportveldbeheer op hoofdlijnen en de rol die vrijwilligers daarin hebben.

 • Factsheet bestuurders

  Onkruiden, ziekten en plagen verminderen de bespeelbaarheid en het aanzien van grassportvelden. Als een veld te glad of te hobbelig wordt of wanneer kale plekken (dreigen te) ontstaan, is bestrijden soms nodig.

  Deze factsheet beschrijft het pesticidenvrij sportveldbeheer op hoofdlijnen en de rol die bestuurders daarin hebben.

 • Handreiking pesticidenvrij beheer

  De benodigde praktijken, technieken, apparaten en handelingen zijn niet precies van tevoren aan te geven. Het komt nu aan op vakwerk

  Speciaal daarvoor is de Handreiking Pesticidenvrij Sportveldbeheer opgesteld. Deze Handreiking biedt essentiële kennis voor preventief beheer en onderhoud.

ter Inspiratie


Je kunt beheer zonder gewasbeschermingsmiddelen op verschillende manieren bereiken. Ter inspiratie laten we zien hoe enkele gemeenten dit hebben aangepakt. Lees ook het rapport Milieuvriendelijk beheer van grassportvelden in gemeentelijk beheer (Mulier Instituut, oktober 2020).

Heb je voor jouw accommodatie ook een goede manier van beheer en onderhoud, zónder gewasbeschermingsmiddelen? En wil je je ervaringen met ons delen? We horen het graag!

 • Gemeente Dalfsen

  De gemeente Dalfsen beheert vijf sportaccommodaties met gezamenlijk 16 natuurgrasvelden (voetbal), vijf kunstgrasvelden (voetbal en hockey) en één hybride veld (voetbal).

 • Gemeente Zutphen

  De gemeente Zutphen beheert alle sportvelden in de gemeente. Dit omvat 18 natuurgrasvelden (waarvan één O2-veld (met Lava Oxygen) en één hybride veld), 6 kunstgras voetbalvelden, 4 kunstgras hockeyvelden, 3 korfbal kunstgrasvelden en één atletiekbaan.

uitgelichte webinars